Stydlivost, nebo sociální fobie?

Udělalo se vám někdy špatně při vstupu do místnosti plné lidí? Cítili jste se nepříjemně a měli jste potřebu utéct? Děsila vás představa, že vás druzí hodnotí či soudí? Bylo vám z té představy na umření?

Může se jednat jen o úzkost. Pokud je tento jev patologický a negativně vám ovlivňuje život, jde o sociální fobii.

Již od pradávna byl náš mozek nastaven na obavy, strachy a nebezpečí. Naučil se přemýšlet dopředu o budoucnosti a o všech možných úskalích, které na nás číhají. Tuto schopnost, nebo lépe řečeno způsob myšlení jsme si přenesli až do současnosti. Pokud ale strachy a úzkosti ovládají naše jednání, náš život se změní v peklo!

Druhy fobie: Objekt strachu je vždy konkrétní

Fobie má vždy jasný objekt strachu, ze kterého se spouští jak fyzická, tak emocionální reakce. Může to být strach z pavouka, z hromadných dopravních prostředků či z kontaktu s lidmi, o kterém se budeme bavit dnes. Pojďme se věnovat fenoménu sociální fobie, která nás může potkat bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání či náboženské vyznání.

Sociální fobie a vztahy

Sociální fobie (též sociální úzkost či fobie z lidí) patří do skupiny úzkostných poruch. Jako každá fobie i tento druh má svůj předmět strachu, který sociální fobii spouští. Jedná se o jakoukoli sociální interakci s okolím. Projevem fobie bývá panická ataka, ve svých příznacích silně nekontrolovatelná.

Největší problém, který mají lidé trpící tímto druhem fobie, jsou abnormální strachy a obavy z hodnocení a posuzování druhými. Proto se často vyhýbají situacím, při kterých přichází do kontaktu s většími skupinami osob i jedinci. Nejčastějším a největším stresorem pro ně bývají setkání s neznámými lidmi, přednášení, mluvení na veřejnosti, telefonování, přijímání návštěv, konfrontace.

Sociální fobie: Strach z komunikace

Pokud se dotyčný dostane do nepříjemné situace, často má největší strach z komunikace s druhými. Při komunikaci bývá velmi nervózní, zasekává se v řeči, nedokáže plynule vyjádřit svoji myšlenku. Rozhodně nejde o stydlivost. Člověk prožívá velmi nepříjemné fyzické stavy a honí se mu hlavou černé myšlenky: Ztrapním se! Budu za hlupáka! Zjistí, že jsem blázen! Znemožním se!

Sociální fobie: Ztráta chuti do života

Čím větší obavy a strachy dotyčný má, tím větší tlak si na sebe utváří. Může to skončit tak silným přetlakem, že se projeví panickou atakou. Je to stejné, jako když se tlakem roztrhne papiňák.

Nejčastější fyzické projevy sociální fobie jsou:

● bušení srdce
● dušnost
● pocení
● třes a mravenčení
● červenání se
● návaly horka a zimy
● pocity na omdlení
● bolest na hrudi

Tato kombinace fyzických projevů vede často k separaci s okolím a k prohlubujícím psychických problémům. Dotyčný vnímá mimo domova možné nebezpečí. Trpí utkvělou představou, že fobie se může spustit kdekoli. Tento psychický stav, vyhýbavé chování, nízké sebevědomí a osamění může být natolik skličující, že povede k depresím, konzumaci alkoholu, drog a někdy končí i sebevraždou.

Jak se zbavit sociální fobie?

Léčba sociální fobie je často doprovázena užíváním různých medikamentů. Nemám nic proti lékům, pokud je psychiatr předepisuje tak, že nemají pro pacienta nepříjemné vedlejší účinky. Bohužel ale léky neřeší skutečný problém.

Každý druh fobie a jeho předmět strachu jsou pouze jakýmsi symbolem, skrytým významem, který v sobě skrývá skutečný problém, se kterým je potřeba pracovat. Každá psychická nemoc je vždycky zprávou duše, že něco důležitého v našem životě přehlížíme, nevidíme či nechceme vidět.

Léčba sociální fobie: Jde to i bez léků

Proto, aby se dotyčný člověk zbavil sociální fobie, je potřeba vyhledat vhodného odborníka či psychologa, který mu pomůže. Pracovat s myšlenkovými vzorci, programy, předsudky a přesvědčeními, která v konečném důsledku fobii způsobují. A když je klient připravený, vystavovat ho znovu situacím, kterých se bál. Jen tehdy se ukáže, jak velký pokrok udělal.

Jinak se člověk bude stále trápit a dostane se do bludného kruhu a nemusí to šťastně skončit. Každý z nás má právo na plnohodnotný život. Najděte si sílu, odvahu a motivaci a zabojujte o svůj život! Není to vždy snadné, ale stojí to za to. Život máte jen jeden!

Sdílet:

Další články

Pošlete mi zprávu