Druhy úzkostí a jak překonat strach

Strach vnímáme všude kolem nás. Strach není vidět, ale je tím, co nás dokáže ovládnout a řídit. Strach je to, co nás děsí a zároveň limituje. Některé strach motivuje. Strach je pocit a přirozená emoce. Panický strach, úzkost a jiné poruchy nás pomaličku a polehoučku požírají. Skrytě, a přesto velmi efektivně.

Strach je s námi od nepaměti. Vzniká v části mozku zvané amygdala. Strach je reakcí na nebezpečí, které na nás číhá všude kolem nás. Strach z lidí, strach z komunikace či strach z neúspěchu nás podněcuje k akci, nebo nás může paralyzovat. Na projevený strach reagujeme zejména třemi druhy chování: útokem, únikem a ustrnutím.

Mezi příznaky lehčí formy strachu patří vnímání trémy, bázeň či obavy. Mezi silnější symptomy počítáme děs, hrůzu, zděšení.

Pokud náš život ovládají různé strachy, může to vést nejen k fyzické, ale především k psychické nerovnováze. Výsledkem je vznik množství úzkostných poruch, které náš život silně omezují.

Jak překonat strach? Poznejte rozdíl mezi strachem a úzkostí!

Předmětem strachu je vždy něco konkrétního. Sami si uvědomujeme, čeho se bojíme. Dokážeme jasně pojmenovat, co nás trápí.

Úzkost, na rozdíl od strachu, nemá viditelný předmět oné hrůzy. Jedná se o koktejl obav, strachu a černých myšlenek, který dokáže nemocného paralyzovat do té míry, že nedokáže kontrolovat dokonce ani své fyzické reakce. Pokud se úzkosti opakují s větší intenzitou, hovoříme o úzkostné poruše.

Postižení úzkostnou poruchou ví o nesmyslnosti svých emocí a pocitů, nedokáží je však ovládat a čelit jim. Velmi často dochází k podstatnému omezení kvality života, někdy dokonce k sociální izolaci.

Úzkostná porucha a její příznaky

Všechny úzkostné poruchy mají různé fyzické a psychické příznaky. Liší se intenzitou a dílčím spouštěčem. Jaké jsou hlavní fyzické a psychické příznaky úzkostných poruch?

 • Bušení srdce.
 • Dušnost.
 • Zvýšený tep (tachykardie).
 • Hypertenze.
 • Pocení.
 • Mravenčení.
 • Návaly tepla a zimy.
 • Agresivita.
 • Paralýza.
 • Bolest hlavy.
 • Svalové napětí.
 • Třes rukou.
 • Deprese.
 • Obsese.
 • Fobie.
 • Problémy kognitivních funkcích, jako porucha spánku, paměti, soustředění, vnímání atp.

Nejčastější úzkostné poruchy

Panická ataka

Jedná se o přetížení organismu a působení tlaku, který již nemůžete zvládnout. Spouštěči panické ataky mohou být např. přehnaná očekávání, touha po výkonu a strach ze selhání. Náhle pociťujete silné bušení srdce, zrychlený tep, návaly horka a zimy, nebo dokonce můžete mít pocit právě prodělávaného infarktu. Panická ataka se může projevit samostatně, nebo jako příznak fobie.

Fobie

Jedná se o strach z objektů, kterých se většina populace nebojí. Na rozdíl od úzkosti má fobie vždy zřejmý spouštěč a předmět strachu, který fobii spouští. Může jim být například. pavouk. Tento spouštěč představuje často nepříjemnou, vytěsněnou vzpomínku či trauma, jenž dotyčný prožil v dětství nebo v průběhu života, tj. například autonehoda, tragický odchod blízkého atp. Pokud jsme tomuto spouštěči vystaveni, nepříjemný zážitek z minulosti se aktivuje a fobie se naplno projeví panickou atakou. Nejznámějšími fobiemi jsou agorafobie, sociální fobie, arachnofobie, fobie z výšek či strach z výtahu.

Obsedantně kompulzivní porucha

Jedná se o velmi nepříjemnou úzkostnou poruchu, která dennodenně negativně ovlivňuje život nemocného. Spočívá v kombinaci nepříjemných nutkavých myšlenek, úzkosti, obavy (obsese) a nutkavých opakujících se jednání (kompulze, rituály). Lidé s touto poruchou si například po odchodu z bytu nemohou přestat pokládat otázku, zda vypnuli sporák. Tomu se říká obsese. Aby se tohoto pocitu zbavili, musí se vrátit do kuchyně a vše zkontrolovat. To je kompulze. Následně přichází úleva, která trvá velmi krátce a vrací se panika. Tento rituál se opakuje znovu a znovu. Může trvat i hodiny a vzniká začarovaný kruh.

Jak se zbavit úzkosti a strachu

Uvědomujete si, že jste nemocní? Poradím vám, jak se zbavit strachu!

1. Mějte odvahu čelit strachu. Zpočátku může být tento krok velice skličující, neboť se většinou bojíme strachu postavit a raději před ním utíkáme.
2. Otevřete svůj sklep. Nevíte, co na vás vyskočí a přesto je zřejmé, že tento krok zkrátka chcete nebo musíte udělat.
3. Seznamte se se svým strachem. Pochopte, s kým máte tu čest. Nebraňte tomu a přijměte ho. Pomáhá věta: No a co, tak to teď mám! Tak to teď nezvládám!
4. Pojmenujte svůj strach! Zjistěte příčiny a spouštěče strachu, pusťte se s ním do bitvy! Ten, kdo strachu podléhá, ztrácí identitu a stává se rukojmím. Proto najděte sílu a odvahu jít svým strachům naproti.

Will Smith, slavný americký herec, řekl: „Strach není skutečný. Jediné místo, kde strach může existovat, jsou naše myšlenky o budoucnosti. Je to produkt naší představivosti. Nutí nás bát se věcí, které vůbec nemusí existovat. Samo nebezpečí je velmi skutečné, ale strach je volba.“

Na strach se můžete dívat také jako na iluzi, kterou můžete přijmout, ale též odmítnout. Kdo se se strachem naučí pracovat, ten může být v životě opravdu šťastný. Vše je otázka volby. Je to na vás.

Sdílet:

Další články

Pošlete mi zprávu