Jak pracuji

Přicházejí ke mně lidé, kteří mají velké, opravdu značné, psychické problémy. Mohu říci, že se objevují za minutu dvanáct a někdy dokonce po. Proto s každým klientem pracuji individuálně. Já jako kouč neradím. Jsem zodpovědný za samotný proces během koučinku. Za směr řízení koučinku je zodpovědný klient. Vhodnými otázkami vedu klienta k samostatnosti a zodpovědnosti za výsledek. Klient si sám přichází na řešení i na způsob realizace.

Diagnostika stavu

Zjišťujeme aktuální problémy klienta, které ho trápí. Společně hledáme příčiny problémů, které následně eskalují v neschopnosti řídit a ovládat svůj život. Příčiny hledáme především v traumatech v dětství, řešíme vztahy v rodině, vztah k otci a matce.

Zjištění cílů a sestavení plánu

Společně vytvoříme jednotlivé cíle a jejich pořadí, které chceme během sezení řešit. Cíle musí být specifikované a realizovatelné. Vytvoříme společně plán a kroky k realizace jednotlivých dílčích cílů.

Pravidelná sezení

V rámci pravidelných sezení postupnými kroky pracujeme na splnění cílů. Správně zvolenými otázkami vedu klienta k zamyšlení a schopnosti nalézt vlastní odpovědí. Klient během jednotlivých setkávání vynakládá značné úsilí na splnění svých cílů vzhledem k povaze problémů, které klienty trápí.

Proč já

Specializuji se na

Syndrom vyhoření

Potřebujete pomoci?