Úzkost

Reakce na přetížení organizmu

Jedná se o nepříjemný stav, který vás zasáhne zcela nečekaně bez zdánlivé příčiny. Máte pocit tísně, sevření a vnitřního třesu a nevíte, odkud se to bere. Jedná se o směs různých negativních pocitů a emocí, které v určitý okamžik vyústí v úzkost. Pokud mají úzkosti ohromnou intenzitu, pak hovoříme o panické atace.

Nejčastější příznaky úzkosti

0 %
lidí je závislých na lécích proti úzkosti
0 %
populace trpí různými druhy úzkostných poruch
0 %
děti trpí úskostnou poruchou ze strachu

Jak porazit úzkost

Dobrá zpráva je, že úzkost se dá porazit. I úzkost a její projevy má svojí objektivní příčinu. Příčiny lze nalézt především v úzkostném dětství, úzkostných rodičích a pocitu nedostatku bezpečí, který jsme jako děti vnímali, ale také v dospělosti. Pro boj s úzkostí ale musíme vyvinout značné úsilí, mít vnitřní sebekázeň a motivaci porvat se s možnými traumaty, bolístkami a nepříjemnými vzpomínkami.

Tipy pro boj s úzkostí

Vyhledat odbornou pomoc a pracovat na odstranění příčin

Přehodnotit životní priority

Přehodnotit pracovní nasazení

Aktivní odpočinek

Najít si čas sám pro sebe

Dechová cvičení

Nevysazovat předepsané léky v průběhu konzultací chci diagnostiku zdarma