Ceník – První sezení

Naše první společné sezení může proběhnout osobně i online. Promluvíme si, seznámíme se a určíme jakých cílů chceme dosáhnout. Popíšete mi, s jakými problémy se potýkáte, zjistíme, jak vám ubližují a já pak navrhnu, jaké kroky je potřeba udělat k jejich překonání.

Další postup už je zcela na vás. Sami se rozhodnete, jestli chcete mých služeb využít. Pokud ano, domluvíme se na ceně a konkrétní podobě další spolupráce.

Samotnému prvnímu sezení předchází diagnostika. Ta je zcela zdarma. Zavoláte mi, svěříte se, co vás trápí a společně se domluvíme, zda má smysl, abychom se začali scházet.

Diagnostika a první sezení

Telefonická diagnostika
ZDARMA

Na dalších sezeních se společně domluvíme.

Co zahrnuje první sezení?

Idenfitikujeme problém, který vás trápí.

Vymyslíme jeho řešení.

Stanovíme si jednotlivé cíle k jeho překonání.

Domluvíme se na dalším postupu.