5 rad, jak skloubit bipolární poruchu a vztahy

Jen velmi málo lidí si uvědomuje, jak obtížné je žít v partnerském vztahu s někým, kdo trpí psychickými problémy. Ve vztahu často trpí nejen lidé s bipolární poruchou, ale i partner a další členové rodiny (rodiče, sourozenci i děti). Problémy a překážky, kterým čelí oba partneři, se zvětšují. Přitom právě způsob, kterým se nemoci postaví, prověří sílu a kvalitu jejich vztahu.

Vylučují se navzájem bipolární porucha a vztahy? Jak si v partnerském vztahu najít zdravý postoj k člověku, který trpí bipolární afektivní poruchou? Jak být správnou podporou a oporou někomu, kdo trpí duševní poruchou a nezbláznit se z toho?

Co je to bipolární porucha?

Bipolární porucha bývá označována jako jedna z nejtěžší psychických poruch. Nemocnému se intenzivně střídají nálady, bývá tak nebezpečný nejen sám sobě, ale také okolí. Bipolární afektivní porucha navíc často končí tragédií v podobě sebevraždy. Člověk prožívá stavy beznaděje, trápení a zoufalství (deprese), přičemž se mu nálada náhle změní v euforické stavy hraničící s šílenstvím (mánie).

Mánie a deprese. Dva protipóly, které se střídají v různých časových úsecích.

Bipolární porucha: Příznaky deprese

Pokud se člověk nachází v depresivní fázi bipolární afektivní poruchy, mívá velmi pokleslou náladu. Prožívá vnitřní trápení, které bývá k nevydržení. Neexistuje nic, co by ho dovedlo rozveselit. Veškerá snaha o změnu k lepšímu mu přijde zbytečná. Má plnou hlavu negativních myšlenek, které mu nedovolují udělat ani drobné krůčky vedoucí ke zlepšení jeho stavu. Bývá vyčerpaný, a proto lidi s bipolární poruchou najdete nejčastěji v posteli, kde tráví hodiny a hodiny spánkem či sledováním televize. Postupně ztrácí zájem o sebe i druhé, přestává být schopen komunikace s lidmi, a proto se od nich raději izoluje.

Bipolární porucha: Příznaky mánie

Mánie člověku s psychickou poruchou přináší na jedné straně netušené tvůrčí schopnosti, obrovský přísun energie a blažený pocit spojený s mocí a vlivem nad druhými. Na druhé straně si ale tento extrém vybírá daň v podobě konfliktů v mezilidských vztazích, nadměrného utrácení peněz, zvýšené agresivity a promiskuity.

Ten časový úsek, který se lidem s bipolární poruchou zdá jako úžasné období, se pro nejbližší rodinu, přátele a spolupracovníky stává hororem.

5 rad, jak skloubit bipolární poruchu a vztahy

● Aktivně komunikujte – naučte se s partnerem komunikovat o tom, co v dané situaci prožíváte. Bipolární porucha a vztahy mohou fungovat současně, potřebujete ale vědět, co se ve vašem partnerovi odehrává.

● Nebojte se říct, že vám není dobře – sdělte partnerovi, kdy se necítíte dobře a jaké situace vám vadí.

● Vnímejte příznaky nemoci – citlivě se partnera zeptejte, pokud vnímáte jakékoliv příznaky bipolární poruchy včetně změny chování.

● Naučte se vymezovat své hranice – naučte se říkat partnerovi dost! Partner musí vnímat, že nemusíte všechno snášet.

● Vnímejte svého partnera jako zdravého! – partnerovi nepomůže, když ho ve své nemoci budete utvrzovat.

● Naučte se partnerovi říkat věty, které mu pomohou.

o Tohle zvládneš sám! Já ti mohu být jen oporou.
o Nerozumím ti. Řekni mi, v čem je problém.
o Nevím, co se v tobě odehrává.
o Mohu ti být oporou, ale má to své hranice.
o Ty sám jsi zodpovědný za svůj život.
o Nejsem víc než ty, ale ani míň.
o Jsem tu s tebou, ale ty si neseš to břímě.
o Vedu tě zpátky k zodpovědnosti.
o Přestat obviňovat za své neštěstí okolí.

Tímto dospělým přístupem umožňujeme partnerovi, aby postupně začal přebírat zpátky své kompetence. Je jen na partnerovi, zda se mu podaří najít životní rovnováhu. Nicméně aktivním přístupem můžete přispět k vybudování pevného vztahu plného respektu, zodpovědnosti a porozumění.

Sdílet:

Další články

Pošlete mi zprávu