Bipolární porucha: jednou jste nahoře a jednou zase dole

Dva životy, dva světy, dvě osobnosti. Deprese a mánie. Všudypřítomnou šeď, prázdnotu a životní bezvýchodnost střídají pocity obrovské kreativní síly a energie, výjimečnosti až nadřazenosti. Tyto změny nálad dokáží převrátit život naruby nejen trpícímu, ale i jeho rodině a okolí.

Co dnes víme o nemoci, o které se příliš nemluví a postihuje mnoho slavných a úspěšných lidí? Existuje vůbec cesta k uzdravení a můžete s ní žít plnohodnotný život?

Bipolární porucha a její příznaky

Bipolární porucha osobnosti, dříve maniodepresivní psychóza či maniodeprese, je jednou z nejtěžších psychických poruch. Často končí pokusem o sebevraždu, v horším případě jejím dokonáním. Lidé s bipolární poruchou žijí v jakési pomyslné bublině dvou světů. Prožívají stavy obrovské euforie až šílenství (mánie), následně ale přichází hluboký pád dolů do naprosté šedi a beznaděje (deprese). Výkyvy nálad mění osobnost člověka k nepoznání… 

Z vědeckých výzkumů vyplývá, že bipolární poruchou trpí kreativní lidé. Maniodeprese se projevuje u mnoha umělců. Mezi nimi byli český herec Miloš Kopecký, hudební skladatel Karel Svoboda a spisovatel Ota Pavel. S bipolární poruchou osobnosti bojovali nebo bojují ze zahraničních umělců zpěvák Kurt Cobain, zpěvačka Mariah Carey a mnoho dalších.

Bipolární porucha: Deprese jako kyselina sírová, kvůli které budete pociťovat nedostatek energie a špatnou náladu

Každý den s depresí vám připadá jako věčnost. To, co člověka ještě včera bavilo, dnes nezajímá. Lidé s bipolární poruchou působí na své okolí jako prázdná schránka, chodí jako tělo bez duše. Největší boj svádí s černými myšlenkami ve svém nitru. Často se straní lidí a mívají nepřítomné, unavené a vytřeštěné oči. Nemocní mají špatnou náladu, pořád by spali a nemají energii plnit sebemenší úkoly či se věnovat svým koníčkům. Stávají se absolutně závislými na svých nejbližších.

Dotyčný není schopen dodržovat denní režim, dokonce i hygienické návyky jdou stranou. Člověk se nachází v tak silném útlumu, že má velké problémy komunikovat a udržet myšlenku. Dokáže sedět nepřítomně celé hodiny. Tento stav často trvá i mnoho měsíců či let a je mnohdy tak nesnesitelný, že může vést přes ztrátu chuti do života až k sebevraždě.

Bipolární porucha: Mánie jako stav šílenství

Mánie je stav přísunu obrovského množství energie, která dokáže v člověku probouzet abnormální tvůrčí sílu. A to i na úkor spánku, neboť maniak nezná míru ani hranice. Vše dělá na 200 % a nehodlá promarnit ani vteřinku z celého dne. Žije v jakémsi rauši trvajícím týdny i měsíce a mnohdy si připadá jako bůh.

Lidé s bipolární poruchou bývají velmi charismatičtí, bystří a pohotoví. Jejich zrychlené až roztěkané chování jim, s přibývajícím časem a intenzitou, způsobuje mnoho konfliktů.

A co bipolární porucha a vztahy? Maniodepresivní porucha dokáže zničit vše, co jí přijde do cesty: vztahy s nejbližšími, přáteli i kolegy v práci. Lidi s bipolární poruchou dokáže rozčílit úplná banalita. Bývají dobrými manipulátory, hádají se, bývají jízliví, netaktní, sobečtí a egoističtí. Vinu hledají zásadně v druhých. Mají potřebu neustále hovořit, na druhou stranu nedokáží naslouchat. Bývají často promiskuitní a jsou schopni za krátké období utratit obrovské množství peněz. I v tomto případě mohou být následky nedozírné.

Bipolární porucha: Skutečné příčiny nemoci

Lidé s bipolární poruchou bývají extrémně výkonní, kreativní a orientovaní na úspěch. Bohužel jim v životě chybí stabilní opěrné body, dokáže je tak vykolejit i drobná událost. V dětství byli často vystavováni kritice, posuzování, porovnávání s druhými. Výkonem si kompenzují nízké sebevědomí a sebehodnotu, která jim schází. Přestávají být sami sebou, začnou se přizpůsobovat druhým a naplňovat jejich přání. Pokud nepředvedou očekávaný výkon a nebudou za něj pochváleni, nedokáží se na sebe ani podívat.

Děti čelící neustálé kritice si nevěří a niterně vnímají svoji neschopnost. Tehdy mohou prožívat svá velká dětská traumata. Pokud se tato traumata vrací i v dospělosti, může se aktivovat bipolární porucha.

Jestliže se například nedostaví očekávaný úspěch, dotyčný může prožívat silný pocit zmaru a upadá do depresí. V depresi trpí pocitem prázdnoty a vlastní nedůležitosti. Ve chvíli, kdy deprese odezní, dochází k přísunu energie. Postupně se člověk stává opět velmi aktivním. Protože lidé s bipolární poruchou neznají své hranice, časem se dostanou do manického stavu. Tyto fáze se neustále opakují v různém časovém období.

Bipolární porucha: Jaká léčba vede k uzdravení?

Nejsem odpůrce psychiatrů, léků či hospitalizace. V určité fázi nemoci se člověk může ocitnout na hraně mezi životem a smrtí, a proto je asistence lékařů téměř nezbytná. Přesto si myslím, že právě psychiatři řeší medikací pouze následek, nikoli příčinu. Proto se nemoc často vrací, znovu a znovu. Důležité je hledat především důvod těchto stavů a spouštěče absolutně odlišných způsobů chování.

Cesta k uzdravení není snadná a rychlá. Je potřeba mít velkou trpělivost, pevnou vůli a odhodlání pracovat na sobě každý den.

Pokud trpíte bipolární poruchou, najděte si odborníka, se kterým začnete pracovat na vytvoření stabilní a pevné psychiky. Naučíte se hovořit o svých pocitech, potřebách a hranicích. Vytvoříte si pevné kořeny, které vám umožní zůstat silní i přes nepříjemné okamžiky, které vás mohou v životě potkat. Konečně naleznete skutečnou osobnost, která se ve vás tolik let skrývala.

Váš Zdeněk

Sdílet:

Další články

Pošlete mi zprávu